menu

Speelplan

MILIEU BEWUST ONDERNEMEN DOOR EEN DUURZAAM PRODUCTIEPROCES

Schilleman Pallets gelooft in duurzaam ondernemen

 

Schilleman Pallets gelooft in duurzaam ondernemen Alleen zo kan de houtproductie ook in de toekomst gewaarborgd worden zonder dat de bossen hierdoor verloren gaan. Om bewust om te gaan met het milieu gaan wij hierin verder dan de wettelijke verplichte normen.

Het werken met natuurlijke grondstoffen schept de verplichting om zo zorgvuldig mogelijk te produceren. In de productie wordt hout zo zorgvuldig mogelijk verwerkt zodat het percentage afval klein is. Het afval dat overblijft wordt gescheiden en weer hergebruikt of gerecycled. Deze bedrijfsvoering is in het hele bedrijf terug te vinden zowel bij personeel als directie.

Ook al het overige hout dat door Schilleman Pallets gebruikt wordt komt uit verantwoorde bossen. Jaarlijks worden de zagerijen bezocht om met eigen ogen de kwaliteit te beoordelen. Schilleman Pallets B.V. werkt zo mee aan een natuurlijke balans. Dit betekent dat er niet meer hout wordt gekapt dan er aangroeit. Dankzij continu bijplanten en intensief bosbeheer wordt een stabiele situatie verkregen. Dankzij deze milieubewuste manier van ondernemen draagt Schilleman het Lean and Green Label. Dit houdt in dat Schilleman CO2-neutraal produceert en zo de CO2 uitstoot beperkt.

ISPM-15
behandeling mogelijk

Al onze producten voldoen indien gewenst aan de ISPM-15 eisen voor internationaal transport.

Innovatief productieproces

Schilleman Pallets gelooft in duurzaam ondernemen. Dat kan alleen met de inzet van innovatieve productiemethoden.